Пројекти

ДИГИТАЛНА КОМПЕТЕНЦИЈА У УПОТРЕБИ QR КОДОВА КАО ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРОШИРЕНЕ СТВАРНОСТИ У ПОУЧАВАЊУ И РАЗВОЈУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНА ПРИМЕНА И ЕВАЛУАЦИЈА

_______________________________________________________________________________

ПРИСУСТВО И УТИЦАЈ АДАПТАЦИОНОГ СИНДРОМА НА УСЛОВЕ И БОРАВАК ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

_______________________________________________________________________________

ТРАНЗИЦИЈА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ КАО ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ КОНСТРУКТ

_______________________________________________________________________________

РАЗВИЈАЊЕ СОЦИЈАЛНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ ТОКОМ ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ КРОЗ ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ

_______________________________________________________________________

ВРШЊАЧКА ПОДРШКА  ДЕЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА ТОКОМ ТРАНЗИЦИЈЕ ИЗ ВРТИЋА У ШКОЛУ У КОНТЕКСТУ ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА

________________________________________________________________________

ДРУШТВЕНЕ И КУЛТУРНЕ ДЕТЕРМИНАНТЕ ОБЛИКОВАЊА ИДЕНТИТЕТА У ПРЕДШКОЛСКОМ ДОБУ: ПРИМЕР КИКИНДЕ

Извештај о обављеном теренском истражибању

_______________________________________________________________________________

СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЧЕЊЕ ДЕЦЕ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА У КОНТЕКСТУ ПРОЈЕКТНОГ ПЛАНИРАЊА

________________________________________________________________________________

ИНТЕГРИСАНИ ПРИСТУП У ПОДСТИЦАЊУ ЕКОЛОШКЕ СВЕСТИ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА  КРОЗ ИГРУ

________________________________________________________________________________

СИНДРОМ САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ КОД ВАСПИТАЧА – СТУДЕНАТА МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У ВОЈВОДИНИ

________________________________________________________________

СИНДРОМ САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ ВАСПИТАЧА

Онлајн изложба дечјих радова на тему Мој васпитач и/или Моја васпитачица насталих у окиру пилот-пројекта СИНДРОМ САГОРЕВАЊА НА ПОСЛУ ВАСПИТАЧА

________________________________________________________________________________

ИСТРАЖИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И ЕФЕКТИВНОСТИ ОНЛАЈН НАСТАВЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У ВРЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ COVID 19

ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

Монографија „Истраживање квалитета и ефективности онлајн наставе у високом образовању у време пандемије COVID 19“

________________________________________________________________________________

ПРЕДИКТОРИ, АСПЕКТИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

ИЗЛОЖБА ЦРТЕЖА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПРЕДИКТОРИ, АСПЕКТИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ДРУГИ ДЕО ИЗЛОЖБЕ ЦРТЕЖА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТАПРЕДИКТОРИ, АСПЕКТИ, ПОСЛЕДИЦЕ И ПРЕВЕНЦИЈА ГОЈАЗНОСТИ ДЕЦЕ ПРЕШКОЛСКОГ УЗРАСТА

________________________________________________________________________________

ПРОЈЕКАТ „ЕДУКАТИВНА БАШТА – НА КРИЛИМА МАШТЕ ДО ЕДУКАТИВНЕ БАШТЕ“

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

МОНОГРАФИЈА – Едукативна башта „На крилима маште до едукативне баште“

________________________________________________________________________________

УТИЦАЈ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА НА ФОРМИРАЊЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ КОД ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРОЈЕКТУ

________________________________________________________________________________

ЕКСПЛОРАЦИЈА АДАПТАЦИЈЕ СТУДЕНАТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ НА КРИЗНУ СИТУАЦИЈУ ИЗАЗВАНУ ПАНДЕМИЈОМ COVID-19

ОПИС ПРОЈЕКТА
Изложба одабраних радова деце предшколског узраста насталих од 15. до 30. априла 2020. године
Видео презентација одабраних цртежа деце предшколског узраста
Eksploracija adaptacije studenata VŠSSOV u Kikindi na kriznu situaciju izazvanu pandemijom COVID-19

________________________________________________________________________________

ИДЕНТИФИКОВАЊЕ И ПОДСТИЦАЊЕ ДАРОВИТОСТИ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА

Кратак приказ делова монографије
Саопштење за медије

________________________________________________________________________________

„ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ“ – ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 20.06.2017.-12.06.2018.ГОДИНЕ.

RECOGNIZING VIOLENT BEHAVIOUR AS THE BASIS OF PRIMARY PREVENTION OF VIOLENCE AT PRESCHOOL AGE
ОПИС ПРОЈЕКТА
МОНОГРАФИЈА-ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Извештај о реализованом пројекту

________________________________________________________________________________

„ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И РЕСУРСИ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У СУОЧАВАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА РИЗИЧНИМ УТИЦАЈИМА ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА НА ДЕЧЈИ ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ“- ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 22.06.2018.-20.06.2019.ГОДИНЕ.

Oпис пројекта
Промоција пројекта у Институту за модерно образовање и блогу
Објављене монографије
Презентација и промоција пројекта -17. април 2019

________________________________________________________________________________

„ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ ПРИСТУП НАСИЉУ У ЦИЉУ ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ“

ОПИС ПРОЈЕКТА
МОНОГРАФИЈА-Интердисциплинарни приступ насиљу

________________________________________________________________________________

„ОД АРХАИЧНИХ ОБРЕДНИХ ПОВОРКИ ДО САВРЕМЕНИХ КАРНЕВАЛА (У БАНАТУ)“ – ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 01.06-27.12.2017. ГОДИНЕ

FROM ARCHAIC RITUAL PROCESSIONS TO MODERN CARNIVALS (IN THE BANAT REGION)
ОПИС ПРОЈЕКТА
РАДИОНИЦА МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ – АРХАИЧНЕ ОБРЕДНЕ МАСКЕ ВИЂЕНЕ ОЧИМА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА
„МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ“ ПРИЛОГ ИЗ МЕДИЈА
Радионица о маскама и маскирању у вртићу „Бамби“ – прилог ТВ РУБИН
Округли сто „Од архаичних обрдних поворки до савремених карневала (у Банату) – Прилог 2 ТВ Рубин
Округли сто у организацији ВШССОВ у Кикинди
Округли сто „Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у Банату)“ – Прилог ТВ Рубин
Извештај о реализованим теренским истраживањима
Report on Field Researches
Део дигитализоване грађе са теренског истраживања

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X