Орган пословођења

Орган пословођења

Орган пословођења школе је Директор.
Директор се бира, из реда наставника школе који су у радном односу са пуним радним временом, а изабрани су на неодређено време.

Директор ВШССОВ у Кикинди:

др Ангела Месарош Живков
доктор наука-методика наставе

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X