Одсек за студентска питања

САМОСТАЛНИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА СТУДИЈЕ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Срђан Карановић

Исидор Букуров

Радно време:
Радним даном од 08:00 до 15.00 часова (са студентима до 14.00)
Суботом од 09.00 до 14.00 часова када се реализује настава

Контакт:
Тел./ факс: 0230/422-423
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X