Одсек за студентска питања

ШЕФ ОДСЕКА ЗА СТУДЕНСТКА ПИТАЊА

РЕФЕРЕНТ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

Синиша Одаџин

Срђан Карановић

Радно време:
Радним даном од 08:00 до 14.00 часова
Суботом од 09.00 до 14.00 часова када се реализује настава

Контакт:
Тел./ факс: 0230/422-423
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X