Основне струковне студије – упис

Тестови из опште културе и информисаности од 2004-2009. године
Тест опште културе и информисаности из 2010. године
Тест опште културе и информисаности из 2011. године
Тест опште културе и информисаности из 2012. године
Тест опште културе и информисаности из 2013. године
Тест опште културе и информисаности из 2014. године
Тест опште културе и информисаности из 2015. године
Тест опште културе и информисаности из 2016. године
Тест опште културе и информисаности из 2017. године
Тест опште културе и информисаности из 2018. године
Тест опште културе и информисаности из 2019. године

Тест опште културе и информисаности из 2020. године

Тест опште културе и информисаности из 2021. године

Тест опште културе и информисаности из 2022. године

Полигон за проверу физичких способности

________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИСУ НА СТУДИЈСКЕ ПРОГРАМЕ:

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА – УПИС

СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ ЗА ТРАДИЦИОНАЛНЕ ИГРЕ – УПИС

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X