Студентски часопис

Часопис „Студентска бајка“ покренут је школске 2019/20. године. Први број часописа пред читаоцима се нашао маја 2020. године, у електронској форми, а идеја је уредништва да часопис објављује двапут у наставној години. На  страницама часописа могу се прочитати прозни и поетски радови студената, видети ликовни радови, препоруке наслова за читање библиотекара Народне библиотеке „Јован Поповић“ из Кикинде али и самих студената, као и прикази занимљивих наставних и ваннаставних садржаја у којима су учествовали студенти Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди. Редакцију и уредништво часописа чине студенти и наставници Школе. Наша мисија је да подржимо рад и активности студената кроз неговање хуманих вредности, уважавање различитости и  стварање нових вредности заснованих на знању и културном наслеђу. Наша визија огледа се у тежњи да часопис непрекидно унапређујемо, у жељи да сваки наредни број „Студентске бајке“ буде садржајнији и квалитетнији.

 

Издања студентског часописа:

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 1

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 2

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 3

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 4

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 5

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 6

СТУДЕНТСКА БАЈКА – Број 7

________________________________________________________________________________

ИЗ АРХИВЕ ШКОЛЕ ВШОВ „ЗОРА КРЏАЛИЋ ЗАГА“

КЛИКНИ НА ЛИНК ЗА ВИШЕ ДЕТАЉА-Лист студената „Инклузија“

 

ЧАСОПИС СТУДЕНАТА „ ИНКЛУЗИЈА “

– и з в о д –

Време које је пред нама тражи образовање креативног васпитача, способног за сигурно суочавање са изазовима времена које долази. Неопходно је да се студентима, током школовања, понуде услови за што успешније савладавање студијског програма, слободно изражавање мишљења и његово уважавање, студенти треба да схвате своју улогу у остваривању мисије школе. Веома је велика улога и одговорност студената у евалуацији студијског програма, наставе, квалитета наставника и услова рада.

Виша школа „Зора Крџалић Зага“ новим студијским програмом за два смера, учинила је први корак ка систему студија по Болоњској декларацији. Поред редовне наставе, студенти наше школе укључени су у бројне ваннаставне активности и пројекте, настојећи да учествују и дају свој допринос темама данашњице.

Вођени и усмеравани стручним искуством др Загорке Марков, као резултат њихове заједничке активности, настао је лист „Инклузија“ посвећен потребама савременог доба…

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X