Савет школе

Орган управљања

Орган управљања је Савет школе, који има 21 члана.

Осам чланова Савета бира тајним гласањем, Наставно-стручно веће школе.

Два члана Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним гласањем ваннаставни радници.

Три члана из реда студената бира Студентски парламент школе.

Осам чланова Савета именује Покрајинска влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Законом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА ВШССОВ У КИКИНДИ

А) Од запослених у настави:

1. др Србислава Павлов, професор струковних студија – председник Савета
2. ма Тања Бркљач, наставник страног језика – заменик председника Савета
3. др Драгана Малешевић, професор струковних студија
4. др Јасмина Арсенијевић, професор струковних студија
5. др Данијела Радловић Чубрило, професор струковних студија
6. др Љиљана Крнета, професор струковних студија
7. др Тамара Грујић, професор струковних студија
8. ма Ана Вукобрат, асистент

Б) Од запослених у ваннастави:

1. Јелена Агбаба, дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове
2. др Владимир Варађанин, Руководилац послова информационих система и технологија

В) Представници студената:

1. Никола Сабљић
2. Родић Уна
3. Ивана Стојисављевић

Г) Представници Оснивача:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Одлуке савета

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X