Служба за административне послове и архив

ВИШИ СТРУЧНОТЕХНИЧКИ САРАДНИК ЗА РАД ЗА ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ

Мирјана Сивчев

Радно време:
Радним даном од 08.00 до 15.00 часова (са странкама до 14.00 часова)
cуботом од 09.00 до 14.00 часова
Контакт:
Тел: 0230/ 439-250

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X