Наставно-стручно веће

Наставно-стручно веће

Наставно-Стручно веће школе чине сви наставници у наставничком звању:

 

СПИСАК ЧЛАНОВА НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА

1. др Миланка Маљковић, професор струковних студија

2. др Милан Мађарев, професор струковних студија

3. др Мирсада Џаферовић,, професор струковних студија

4. др Загорка Марков, професор струковних студија

5. др Тамара Грујић, професор струковних студија

6. др Љиљана Крнета, професор струковних студија

7. др Милорад Степанов, професор струковних студија

8. др Роса Шапић, професор струковних студија

9. др Данијела Радловић Чубрило, професор струковних студија

10. др Драгана Малешевић, професор струковних студија

11. др Ангела Месарош Живков, професор струковних студија

12. др Николета Кукучка Стојановић, професор струковних студија

13. др Јасмина Арсенијевић, професор струковних студија

14. др Србислава Павлов, професор струковних студија

15. др Јелена Блануша, виши предавач

16. др Богдан Томић, виши предавач

17. др Ивана Петковић, предавач

18. мр Дијана Копуновић Торма, предавач

19. Слободан Балаћ, спец.,предавач

20. ма Тања Бркљач, наставник страног језика

21. ма Ана Вукобрат, асистент

22. ма Митревски Александар, асистент

 

 

 

 

Представници Студентског парламента у Наставно-Стручном већу:

  • 1. Катарина Михајлов
  • 2. Виолета Грубор
  • 3. Ина Магловски
  • 4. Невена Солеша

 

При расправљању и одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја по Европском систему преноса бодова (у даљем тексту: ЕСПБ), у стручним органима и њиховим телима учествују представници студената. Студентски представници у Наставно-стручном већу чине 20% од укупног броја чланова Наставно-стручног већа.

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X