Служба рачуноводства

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

Снежана Букуров

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОНОМИСТА ЗА ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

Јелена Агбаба

Радно време:
Радним даном од 08.00 до 15.00 часова (са странкама до 14.00 часова)

Контакт:
0230/439-250

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X