СО ВШССОВ у Кикинди

Назив: СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА  ВШССОВ У КИКИНДИ

 • Адреса: Светосавска 57
 • Место: Кикинда, 23300
 • Делатност: 9420
 • Матични број: 08946078
 • ПИБ: 108427651

ПОТВРДА О РЕГИСТРАЦИЈИ

БРОЈ РЕШЕЊА О ИЗВРШЕНОМ УПИСУ У РЕГИСТАР

РЕШЕЊЕ О УПИСУ У РЕГИСТАР СИНДИКАТА ОБРАЗОВАЊА СРБИЈЕ

РЕШЕЊЕ О РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ

________________________________________________________________________________

Посебан колективни уговор за високо образовање

Споразум о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање

Закључак Владе о прихватању Споразума о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за високо образовање

________________________________________________________________________________

АКТА СО ВШССОВ У КИКИНДИ

 1. Статут Синдиката образовања Србије
 2. Правила СО ВШССОВ У Кикинди
 3. Правилник о додели новчане помоћи
 4. План деловања са посебним мерама за подстицање и унапређивање родне равноправности – 27.12.2021.

________________________________________________________________________________

ОДЛУКЕ СО ВШССОВ У КИКИНДИ

 1. Одлука о вођењу пословних књига и израда финансијских извештаја за Синдикалну организацију ВШССОВ у Кикинди

________________________________________________________________________________

ИЗВЕШТАЈИ СО ВШССОВ У КИКИНДИ

 1. Записник за изборног састанка СО ВШССОВ у Кикинди
 2. Извештај изборне комисије о избору чланова Надзорног одбора СО ВШССОВ у Кикинди
 3. Извештај изборне комисије о избору чланова Одбора СО ВШССОВ у Кикинди
 4. Извештај изборне комисије о обављеном гласању за избор председника СО ВШССОВ у Кикинди
 5. Извештај СО ВШССОВ о остваривању родне равноправности

________________________________________________________________________________

МИШЉЕЊЕ СО ВШССОВ У КИКИНДИ НА ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ВШССОВ У КИКИНДИ

________________________________________________________________________________

ПРИСТУПНИЦА СО ВШССОВ У КИКИНДИ

ИСПИСНИЦА ИЗ ЧЛАНСТВА СО ВШССОВ У КИКИНДИ

________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА: СТАРА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ИЗВЕШТАЈИ, ОДЛУКЕ, ЗАПИСНИЦИ…), НАЛАЗИ СЕ У АРХИВИ СО ВШССОВ У КИКИНДИ

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X