Контакт

Контакт информације

Назив школе: Висока школа стуковних студија за образовање васпитача у Кикинди

Адреса школе: Светосавска 57, 23300 Кикинда

ПИБ: 100579852
Матични број: 08167796
Шифра делатности: 8542
Текући рачун: 840-657666-13

Телефони/факс

Директор школе: 0230/ 437-498

Секретаријат: 0230/ 439-250

Одсек за студентска питања: 0230/422-423

Факс: 0230/422-423

e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Контактирајте нас

    Локација

    Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
    X