Јавне набавке

Конкурсна документација ЈНМВ услуга 1 2013 Припрема за штампу и штампање
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2013 Поновљени поступак припрема за штампу и штампање
Конкурсна документација за ЈНМВ број 2-2013 Услуге осигурања
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2014 Припрема за штампу и штампање
Конкурсна документација ЈНМВ 2-2014 Замена прозора и врата на библиотеци школе
Конкурсна документација ЈНМВ 3-2014. Припрема за штампу и штампање монографије
Појашњење ЈНМВ 3-2014
Конкурсна документација ЈНМБ 4-14.ПВЦ столарија
Конкурсна документација ЈНМВ услуга 1-2015 Припрема за штампу и штампање
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2016 Припрема за штампу и штампање
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ОД 19.12.2016
Позив за давање понуа ЈНМВ 1-2017.ЗАМЕНА ПOДОВА И КРЕЧЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2017 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ЗАМЕНА ПOДОВА И КРЕЧЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
Oдлука о додели уговора ЈНМВ 1-2017 ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ЗАМЕНА ПOДОВА И КРЕЧЕЊЕ БИБЛИОТЕКЕ
Позив за подношење понуде за ЈН 9-2017 за набавку услуге Припрема за штампу и штампање Зборника радова бр.1 и бр.2 за 2017. годину
ПОЗИВ за подношење понуде за јавну набавку мале вредности ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА број ЈНМВ 1-2018
Конкурсна документација ЈНМВ 1-2018. рачунарска опрема
Одлука о додели уговора 1-2018.рачунарска опрема

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X