Одлуке савета

______________________________________________________________________________
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 27.01.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 30.03.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.04.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 12.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 23.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.07.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 14.09.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.11.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 15.12.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.03.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 17.04.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 29.05.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 07.06.2018-08.06.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 15.06.2018.-18.06.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 09.07.2018.-11.07.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 07.09.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.10.2018.-12.10.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 20.11.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.12.2018.-11.12.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 26.01.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 31.01.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 14.02.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.04.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 01.10.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.10.2019.-07.10.2019
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 07.10.2019.- 09.10.2019
ОСТАЛИ ЗАПИСНИЦИ САСТАВНИ СУ ДЕО ИЗВЕШТАЈА О РАДУ САВЕТА
______________________________________________________________________________________________________

Одлуке Савета

_______________________________________________________________________________________________________

План рада Савета

_______________________________________________________________________________________________________

Извештај о раду Савета

Извештај о раду Савета 2016-2017
Извештај о раду Савета 2017-2018
Извештај о раду Савета 2018-2019

Извештај о раду Савета 2019-2020

Извештај о раду Савета 2020-2021

Извештај о раду Савета 2021-2022

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X