Најновије вести: 
Пројекти
"ОД АРХАИЧНИХ ОБРЕДНИХ ПОВОРКИ ДО САВРЕМЕНИХ КАРНЕВАЛА (У БАНАТУ)" - ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 01.06-27.12.2017. ГОДИНЕ

FROM ARCHAIC RITUAL PROCESSIONS TO MODERN CARNIVALS (IN THE BANAT REGION)
ОПИС ПРОЈЕКТА
РАДИОНИЦА МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ – АРХАИЧНЕ ОБРЕДНЕ МАСКЕ ВИЂЕНЕ ОЧИМА ПРЕДШКОЛСКОГ ДЕТЕТА
"МАСКЕ И МАСКИРАЊЕ" ПРИЛОГ ИЗ МЕДИЈА
Радионица о маскама и маскирању у вртићу "Бамби" - прилог ТВ РУБИН
Округли сто "Од архаичних обрдних поворки до савремених карневала (у Банату) - Прилог 2 ТВ Рубин
Округли сто у организацији ВШССОВ у Кикинди
Округли сто "Од архаичних обредних поворки до савремених карневала (у Банату)" - Прилог ТВ Рубин
Извештај о реализованим теренским истраживањима
Report on Field Researches
Део дигитализоване грађе са теренског истраживања
"ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА НА ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ" - ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 20.06.2017.-12.06.2018.ГОДИНЕ.

RECOGNIZING VIOLENT BEHAVIOUR AS THE BASIS OF PRIMARY PREVENTION OF VIOLENCE AT PRESCHOOL AGE
ОПИС ПРОЈЕКТА
МОНОГРАФИЈА-ПРЕПОЗНАВАЊЕ НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА КАО ОСНОВА ПРИМАРНЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ НАСИЉА У ПРЕДШКОЛСКОМ УЗРАСТУ
Извештај о реализованом пројекту
"ПРОТЕКТИВНИ ФАКТОРИ И РЕСУРСИ РОДИТЕЉА И ВАСПИТАЧА У СУОЧАВАЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА СА РИЗИЧНИМ УТИЦАЈИМА ДИГИТАЛНИХ МЕДИЈА НА ДЕЧЈИ ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ"- ПРОЈЕКАТ ФИНАНСИРА ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ. ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА 22.06.2018.-20.06.2019.ГОДИНЕ.

Oпис пројекта
Промоција пројекта у Институту за модерно образовање и блогу
Презентација и промоција пројекта -17. април 2019
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 12.09.2019
КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ У ДРУГОМ СЕПТЕМБАРСКОМ УПИСНОМ РОКУ
ПРЕУЗМИ КОНКУРС... детаљније>>>