Одбрана завршних радова

Завршни испит је завршна провера знања студента, након које студент стиче право на стручно звање предвиђено студијским програмом и Статутом ВШССОВ у Кикинди.

Завршни испит се састоји од самосталне израде писменог рада и његове усмене одбране. Одбрана рада је јавна и полаже се пред Комисијом.

ЗАВРШНИ РАДОВИ СЕ ПРЕДАЈУ ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА НАЈКАСНИЈЕ 20. У МЕСЕЦУ КОЈИ ПРЕТХОДИ МЕСЕЦУ У КОМ СЕ ЗАКАЗУЈЕ ОДБРАНА

________________________________________________________________________________

Детаљна упутства и процедуре

Основне струковне студије

Мастер струковне студије

Специјалистичке стуковне студије

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X