Обрасци за преузимање

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПРЕПИСА НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА
ЗАХТЕВ ЗА СТАТУС МИРОВАЊА СТУДЕНТА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ  (индекс / диплома)
ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
ЗАХТЕВ ЗА РЕАКТИВИРАЊЕ СТАТУСА РЕДОВНОГ СТУДЕНТА
ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ИЗ ШКОЛЕ

ЗАХТЕВ ЗА НАКНАДНО ПЛАЋАЊЕ ДУГА ЗА ШКОЛАРИНУ/ЕСПБ ПРИЛИКОМ ИСПИСА ИЗ ШКОЛЕ

ЗАХТЕВ ЗА СТУДИРАЊЕ УЗ РАД

________________________________________________________________________________

ЗАВРШНИ РАД – ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ ЗАВРШНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О ЗАВРШНОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА

Изјава о ауторству

________________________________________________________________________________

МАСТЕР РАД – МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Упутство за предају и одбрану Мастер рада
Пријава за приступ одбрани Мастер рада
Извештај ментора о подобности Мастер рада за одбрану

Изјава о ауторству

________________________________________________________________________________

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД – СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ:

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Изјава о ауторству

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X