Основне струковне студије – одбрана завршних радова

Термини за одбрану завршног рада су: фебруар, мај, јули, септембар, октобар и децембар.

________________________________________________________________________________

Преузми документа:

Правилник о завршном испиту на основним струковним студијама
Пријава теме завршног рада
Захтев за заказивање одбране завршног рада

Изјава о ауторству
Изглед корица и првог листа завршног рада
Изглед другог листа завршног рада
Извештај ментора о завршном раду
Апстракт
Картон консултација
УПУТСТВО ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИМЕРАК ЗАВРШНОГ РАДА

______________________________________________________________________________

Студент предаје Одсеку за студентска питања:

1. Четири примерка тврдо коричена рада
2. Рад на CD-у
3. Индекс
4. Потврда из библиотеке да студент не дугује књиге
5. Захтев за заказивање одбране завршног рада-попуњен и потписан од стране ментора
6. Образац са обавњеним консултацијама-попуњен и потписан од стране ментора
7. Извештај ментора о завршном раду-попуњен
8. Потврда о извршеној уплати трошкова одбране завршног рада према ценовнику Школе.
9. Изјаву о ауторству
Студент наведену документацију и радове предаје Одсеку за студентска питања најкасније двадесет дана пре термина предвиђеног за одбрану завршног рада.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X