Обрасци за преузимање

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О САВЛАДАНОМ НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА СА ДРУГЕ ШКОЛЕ
ЗАХТЕВ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРАКСЕ
ЗАХТЕВ ЗА СТАТУС МИРОВАЊА СТУДЕНТА
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТА ЈАВНЕ ИСПРАВЕ  (индекс / диплома)
ЗАХТЕВ ЗА ПОНИШТАВАЊЕ ПОЛОЖЕНОГ ИСПИТА
ЗАХТЕВ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА
ЗАХТЕВ ЗА РЕАКТИВИРАЊЕ СТАТУСА РЕДОВНОГ СТУДЕНТА
ЗАХТЕВ ЗА ИСПИС ИЗ ШКОЛЕ

________________________________________________________________________________

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ ЗАВРШНОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О ЗАВРШНОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА

________________________________________________________________________________
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ МАСТЕР РАДА
Упутство за предају и одбрану Мастер рада
Пријава за приступ одбрани Мастер рада
Извештај ментора о подобности Мастер рада за одбрану

________________________________________________________________________________

ЗАХТЕВ ЗА ЗАКАЗИВАЊЕ ОДБРАНЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
КАРТОН КОНСУЛТАЦИЈА О ИЗРАДИ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА
ИЗВЕШТАЈ МЕНТОРА О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ РАДУ
ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ РАДА

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X