Студентски парламент

О парламенту

Студентски парламент

Чланови студентског парламента

Циљеви парламента

______________________________________________________________________

Општа акта

ЗАКОН О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ

СТАТУТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

______________________________________________________________________

Представници Студентског парламента у органима Школе

Савет ВШССОВ

  •  1.Никола Сабљић
  •  2.Ивана Стијисављевић
  •  3.Родић Уна 

Наставно-стручно веће

  •  1.Виолета Грубор
  •  2.Ина Магловски
  •  3.Катарина Михајлов
  •  4.Невена Солеша

Комисија за самовредновање

  •  1.Андреа Фехер

______________________________________________________________________

Одлуке Студентског парламента

Одлука о избору чланова у Наставно-научно веће школе од 09.10.2014.

Одлука о избору чланова у Савет школе од 09.10.2014.

Одлука о избору чланова у Савет школе број 335-3 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Комисију за самовредновање број 335-2 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Наставно-стручно веће школе број 335-1 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Савет школе број 289 од 23.09.2020. године

Одлука о избору чланова у Наставно-стручно веће школе број 347-1 од 02.11.2020. године

Одлука о избору чланова у Наставно-стручно веће број 381 од 29.10.2021. године

Одлука о избору чланова у Савет школе број 381-1 од 29.10.2021. године

Одлука о расписивању избора за Студентски парламент Школе за мандатни период школске 2021/22. и 2022/23. године

Одлука о избору чланова Наставно-стручног већа број 487- од 28.11.2022. године

Одлука о избору чланова у Савет школе број 133 од 24.03.2023. године

Одлука о избору председника, потпредседника и секретара Студентског парламента број 236-2 од  29.05.2023. године

Одлука о верификацији и именовању студената за представнике студијских програма број 466-1 од 20.11.2023. године

Одлука о верификацији и именовању студената за представнике у Наставно-стручном већу број 466-2 од  20.11.2023. године

Одлука о верификацији и именовању студената за представнике у Наставно-стручном већу број 40-1 од 08.02.2024. године

________________________________________________________________________

Записници са састанака Студентског парламента

Записник Студентског парламента од 09.10.2014

Записник Студентског парламента број 335 од 10.10.2019. године

Записник Студентског парламента број 365 од 25.10.2019. године

Записник Студентског парламента број 389 од 15.11.2019. године

Записник Студентског парламента број 409 од 28.11.2019. године

________________________________________________________________________

Извештај о раду и план рада Студентског парламента

Извештај о раду за школску 2019/2020. годину и план рада за школску 2020/2021. годину

Извештај о рару за школску 2020/2021. годину и план рада за школску 2021/2022. годину.

Извештај о рару за школску 2021/2022. годину и план рада за школску 2022/2023. годину.

Студентска бајка – Број 4

Студентска бајка – Број 5

Студентска бајка – Број 6

Студентска бајка – Број 7

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X