Предавање на тему Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета-педагошко усвајање детета

У суботу 18.11.2023. у оквиру предмета Дидактичкo-методичке перспективе у пракси рада васпитача, код предметног наставника др Миланке Маљковић, за студенте друге године мастер студија одржано је предавање на тему Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета-педагошко усвајање дететаАутори: мастер учитељ Десанка Ристић , ОШ “Вук Караџић”; мастер учитељ Гордана Булатовић , Центар за стручно усавршавање Кикинда. Специфични циљеви предавања: Изградња и развијање транзитне мреже подршке у смеру: просветни радник – родитељ, просветни радник – дете, просветни радник – просветни радник, просветни радник – педагошко/психолошка служба, просветни радник – стручњаци локалне средине. Усвајање појма социјална компетенција и интеграција у вршњачку групу, примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све. Компетенција коју програм развија код циљне групе:в аспитач у предшколској установи – компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења медицинска сестра – васпитач – компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења.
20. новембра 2023.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X