ОВЕРА СЕМЕСТРА

САГЛАСНО ЧЛАНУ 50. И 51. ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА, ОВЕРА СЕМЕСТРА ОБАВИЋЕ СЕ 18, 19, 20. И 21. МАЈ 2022. ГОДИНЕ ОД 9.00 ДО 14.00 САТИ У ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА.

________________________________________________________________________________

За оверу семестра студент прилаже Одсеку за студентска питања :

 1. Индекс са СВИМ потписима наставника
 2. Семестрални лист (уредно попуњен) – Скриптарница / преузети са сајта кликом на линк испод за одговарајући семестар и смер
 3. Доказ о уплати трошкова овере семестра (2.000,00 динара) – сви студенти (поз.на број : 05- бр.индекса)
 4. Доказ о уплати 2.500,00 динара по потпису који недостаје (поз.на број : 07- бр.индекса)

________________________________________________________________________________

СЕМЕСТРАЛНИ ЛИСТОВИ

Струковни васпитач деце предчколског узраста:

 1. Други семестар
 2. Четврти семестар
 3. Шести семестар

_____

Струковни васпитач за традиционалне игре:

 1. Други семестар
 2. Четврти семестар
 3. Шести семестар

_____

Дошколовање:

 1. Шести семестар

_____

Мастер струковне студије:

 1. Други семестар
 2. Четврти семестар

________________________________________________________________________________

СВЕ УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА РАЧУН : 840-657666-13

________________________________________________________________________________

УКОЛИКО НИСТЕ ИЗМИРИЛИ ШКОЛАРИНУ СА ДОСПЕЛОМ МЕСЕЧНОМ РАТОМ, ИЛИ ПЛАТИЛИ ПРЕНОС БОДОВА, НЕЋЕТЕ МОЋИ ОВЕРИТИ СЕМЕСТАР!

ТО ПОВЛАЧИ НЕМОГУЋНОСТ ПРИЈАВЕ ИСПИТА ЗА ЈУНСКИ ИСПИТНИ РОК, ПРИЈАВУ ТЕМЕ ЗАВРШНОГ РАДА …

СТУДЕНТИ КОЈИ ИМАЈУ ВЕЋА ДУГОВАЊА ПРЕБАЧЕНИ СУ У СТАТУС “НЕАЖУРНОГ“ СТУДЕНТА

МОРАТЕ СВОЈ НЕАЖУРНИ СТАТУС ( УПЛАТА ОД 4.000 ДИНАРА ) РЕШИТИ У ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ ПРОВЕРЕ СТАЊЕ СВОЈИХ УПЛАТА У СВОМ ДОСИЈЕУ НА САЈТУ ШКОЛЕ ! ЗА СВАКУ ПРИМЕДБУ ЈАВИТИ СЕ ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА – ПРЕ ОВЕРЕ СЕМЕСТРА.

3. јуна 2022.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X