Одобрена средства ВШССОВ по Конкурсима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност

Високој школи струковних студија за образовање васпитача у Кикинди  одобрена су средства по Конкурсима Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност :

1.Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката, опреме и израду пројектно-техничке документације  установа високог образовања чији је оснивач Aутономна Покрајина Војводина – кречење и замена пода амфитеатрa 

2. Конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина – куповина Колор А3 штампача  

Уговоре је уручио Покрајински секретар проф. др Зоран Милошевић, 13.05.2021. у Покрајинској Влади.

18. маја 2021.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X