Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 13.12.2019
ОВЕРА СЕМЕСТРА

САГЛАСНО ЧЛАНУ 43. И 44. ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА, ОВЕРА СЕМЕСТРА ОБАВИЋЕ СЕ У ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА ПРЕМА СЛЕДЕЋЕМ РАСПОРЕДУ:

  • ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ (СВИ СМЕРОВИ) – 11,13,14. И 15. ЈАНУАРА
  • ДОШКОЛОВАЊЕ – 11. И 13. ЈАНУАРА
  • МАСТЕР СТУДИЈЕ – 11. И 13. ЈАНУАРА

Од 9.00 до 14.00 сати

 

За оверу семестра студент прилаже Одсеку за студентска питања :

  1. Индекс са СВИМ потписима наставника
  2. Семестрални лист (уредно попуњен) - Купује се у скриптарници школе
  3. Доказ о уплати трошкова овере семестра (2.000,00 динара) – плаћају сви студенти (поз.на број : 05- бр.индекса)
  4. Доказ о уплати 2.500,00 динара по потпису који недостаје (поз.на број : 07- бр.индекса)

 

СВЕ УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА РАЧУН :

840-657666-13

 

СТУДЕНТИ КОЈИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ МОРАЈУ ИЗМИРИТИ СВЕ ДОСПЕЛЕ РАТЕ ШКОЛАРИНЕ.

ИЗМИРИТИ И СВЕ ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ- ПРЕНОС БОДОВА, ПРИЗНАВАЊЕ ИСПИТА И СЛИЧНО.

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ ПРОВЕРЕ СТАЊЕ СВОЈИХ УПЛАТА У СВОМ ДОСИЈЕУ НА САЈТУ ШКОЛЕ ! ЗА СВАКУ ПРИМЕДБУ ЈАВИТИ СЕ ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА – ПРЕ ОВЕРЕ СЕМЕСТРА.

 

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 23.12.2019
ПРИЈАВА ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
Обавештавамо студенте да ће пријава испита за јануа... детаљније>>>