Најновије вести: 
Обавештења
10.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА
На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

1. Кандидат Француски Тијана

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

 

2. Кандидат Јарић Милкица

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

 

3. Кандидат Телеки Дијана

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

4. Кандидат Манџуковић Александра

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
09.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА
На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

1. Кандидат Душановић Александра

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

2. Кандидат Благојевић Адријана

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

3. Кандидат Гардић Бранислава

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

4. Кандидат Милорадовић Дарко

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
08.07.2020
Додатни термини за испите који се реализују у суботу, 11. 07. 2020. године

 

Дете и медији

др Љиљана Крнета

11. 07. у 9.30

И

14. 07. u 11.00

Информатички кабинет

Савремени методички правци у предшколском васпитању и образовању

др Данијела Радловић Чубрило

11. 07. у 9.00

И

13. 7. У 17.00

Педагошки кабинет

Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини

др Данијела Радловић Чубрило

11. 07. у 9.00

И

13. 7. У 17.00

Педагошки кабинет

детаљније>>>
08.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА
На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

1. Кандидат Борјановић Мирко

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

2. Кандидат Ђокић Гордана

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
07.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА
На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

Кандидат Ђармати Ливиа

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
06.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА

На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

1. Кандидат Терзин Бранковић Татјана:

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

2. Кандидат Савин Јасмина:

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

3. Кандидат Момиров Оковацки Катица:

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
02.07.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА

На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

Кандидат Маричић Маријана

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
30.06.2020
УВИД ЈАВНОСТИ МАСТЕР РАДА

На основу члана 61. Правилника о мастер струковним студијама, Мастер рад са Извештајем ментора, ставља се на увид јавности 15 дана од дана објављивања. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе  и  на  сајту  Школе.

Мастер рад је доступан у библиотеци Школе.

Кандидат Анкица Јовић

ИЗВЕШТАЈ О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ

детаљније>>>
19.06.2020
Академско писање - резултати испита

ПРЕУЗМИ РЕЗУЛТАТЕ

детаљније>>>
11.06.2020
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА

ПРЕМА УПУТСТВИМА О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ ТОКОМ ЈУНСКОГ ИСПИТНОГ РОКА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА ОДРЖАВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

детаљније>>>
11.06.2020
ПРИЈАВA И ОДБРАНA МАСТЕР РАДА

1. Студент пријављује тему у обрасцу 1: Образац 1 МСС: Захтев за одобрење теме мастер рада, који је на сајту школе (Захтев предаје студентској служби)

2. На седници НС већа одобрава се Захтев за израду мастер рада

3. Школа тражи сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе

4. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора

5. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје студентској служби. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада

6. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2МСС: И З В Е Ш Т А Ј О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања.

7. Студент доставља Одсеку за студентска питања:

       -        Образац 3 МСС: П Р И Ј А В А ЗА ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

      -        Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)

     -        Рад у електронској верзији (1 CD)

     -        Индекс

     -        Потврда из библиотека да не дугују књиге

     -        Уплатница (сврха је одбрана завешног рада у износу од 18.000 динара на текући рачун Школе 840-657666-13)

8. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид јавности 15 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе и на сајту Школе.

9. Предаја и одбрана Мастер рада – Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави на мастер студијама, а трећи члан је васпитач-ментор.

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

детаљније>>>
08.06.2020
Стручна пракса II

Сходно Одлуци директора ВШССОВ Стручна пракса II обавиће се у месецу септембру кад се стекну услови и договори тачан датум са предшколским установама у којима се пракса реализује, те се Стручна пракса II  не пријављује за јунски испитни рок

детаљније>>>
26.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ/ПОДСЕТНИК за студенте 2. године мастер струковних студија

ИСПИТ (Стручни истраживачки рад) СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ И ПОЛАЖЕ КОД МЕНТОРА. После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог рада).

Студент у оквиру предмета Стручни истраживачки рад, обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада (предаје се у студентској служби) који треба да одбрани код свог ментора. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.

Упутства се налазе у:

Предаја мастер радова је најкасније  до 5. јула 2020. односно радове могу предати када положе све испите, након тога следи увид јавности извештаја о раду. Планирани термини за одбране мастер радова су од 20. до 30. јула 2020.

детаљније>>>
03.02.2020
Информатор за II и IV семестар за студенте Мастер студија

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАТОР

детаљније>>>
28.10.2019
Основно упутство за полагање испита Психологија деце са посебним потребама

ПРЕУЗМИ УПУТСТВО

детаљније>>>
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 10.07.2020
УПИС НА ВШССОВ У КИКИНДИ ШКОЛСКЕ 2020-2021. ГОДИНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИ... детаљније>>>