Најновије вести: 
Обавештења
17.09.2020
Стручна пракса

УПИС СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ОБАВИЋЕ СЕ 25. СЕПТЕМБРА У 9.00 ЧАСОВА. ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЈАВИТИ СЕ pavlovs@vaspitacka.edu.rs

детаљније>>>
10.09.2020
Извештај о подобности мастер рада за одбрану

Кандидат: Ивана Шкапик

ПРЕУЗМИ ИЗВЕШТАЈ

детаљније>>>
24.08.2020
РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ЗА СЕПТЕМБАРСКИ И ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК

ПРЕУЗМИ РАСПОРЕД

ДОПУНА ТЕРМИНА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ - СЕПТЕМБАР:

1. Испит из Академског писања код др Јелена Мићевић Карановић биће реализован 2.9.2020. у 10.30 у Амфитеатру школе

2. Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског, др Ангела Месарош Живков и др Зоран Мијић, 01.09.2020. у 14.00, Педагошки кабинет

3. Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста, др Роса Шапић и др Зоран Мијић, 05. 09. 2020. у 12.00, Педагошки кабинет

 

ДОПУНА ТЕРМИНА ЗА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ- ОКТОБАР:

1. Холистички приступ у психомоторном развоју предшколског, др Ангела Месарош Живков и др Зоран Мијић, 18.09.2020. у 14.00, Педагошки кабинет

2. Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста, др Роса Шапић идр Зоран Мијић, 24. 09.2020. у  13.00, Педагошки кабинет

 

детаљније>>>
24.08.2020
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМ ТОКОМ СЕПТЕМБАРСКОГ И ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА

ПРЕМА УПУТСТВИМА О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ ТОКОМ СЕПТЕМБАРСКОГ И ОКТОБАРСКОГ ИСПИТНОГ РОКА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА ОДРЖАВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИ, ПУТЕМ ИМЕЈЛА ИЛИ, УКОЛИКО ЈЕ НЕОПХОДНО, У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ, ПРЕМА ДОГОВОРУ СА СТУДЕНТИМА.

детаљније>>>
11.06.2020
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА

ПРЕМА УПУТСТВИМА О МЕРАМА ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ПАНДЕМИЈЕ КОРОНАВИРУСА, НАСТАВНИЦИ ЋЕ ТОКОМ ЈУНСКОГ ИСПИТНОГ РОКА КОНСУЛТАЦИЈЕ СА СТУДЕНТИМА ОДРЖАВАТИ ЕЛЕКТРОНСКИМ ИЛИ ТЕЛЕФОНСКИМ ПУТЕМ.

детаљније>>>
11.06.2020
ПРИЈАВA И ОДБРАНA МАСТЕР РАДА

1. Студент пријављује тему у обрасцу 1: Образац 1 МСС: Захтев за одобрење теме мастер рада, који је на сајту школе (Захтев предаје студентској служби)

2. На седници НС већа одобрава се Захтев за израду мастер рада

3. Школа тражи сагласности за васпитача ментора од Предшколске установе

4. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора

5. Резултате пројекта, у форми семинарског рада, предаје студентској служби. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада

6. Ментор попуњава образац број 2: Образац 2МСС: И З В Е Ш Т А Ј О ПОДОБНОСТИ МАСТЕР РАДА ЗА ОДБРАНУ и доставља Одсеку за студентска питања.

7. Студент доставља Одсеку за студентска питања:

       -        Образац 3 МСС: П Р И Ј А В А ЗА ПРИСТУП ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ МАСТЕР РАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ

      -        Мастер рад у четири примерка штампане верзије (у тврдом повезу)

     -        Рад у електронској верзији (1 CD)

     -        Индекс

     -        Потврда из библиотека да не дугују књиге

     -        Уплатница (сврха је одбрана завешног рада у износу од 18.000 динара на текући рачун Школе 840-657666-13)

8. Мастер рад са Извештајем ментора, изузев ако је рад враћен на дораду, ставља се на увид јавности 15 дана. Обавештење о стављању рада на увид јавности објављује се на огласној табли Школе и на сајту Школе.

9. Предаја и одбрана Мастер рада – Комисија за одбрану мастер рада састоји се од три члана: два члана (ментор и председник комисије) су наставници који учествују у настави на мастер студијама, а трећи члан је васпитач-ментор.

 

УПУТСТВО ЗА ПРЕДАЈУ И ОДБРАНУ МАСТЕР РАДА

детаљније>>>
08.06.2020
Стручна пракса II

Сходно Одлуци директора ВШССОВ Стручна пракса II обавиће се у месецу септембру кад се стекну услови и договори тачан датум са предшколским установама у којима се пракса реализује, те се Стручна пракса II  не пријављује за јунски испитни рок

детаљније>>>
26.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ/ПОДСЕТНИК за студенте 2. године мастер струковних студија

ИСПИТ (Стручни истраживачки рад) СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ И ПОЛАЖЕ КОД МЕНТОРА. После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог рада).

Студент у оквиру предмета Стручни истраживачки рад, обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада (предаје се у студентској служби) који треба да одбрани код свог ментора. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.

Упутства се налазе у:

Предаја мастер радова је најкасније  до 5. јула 2020. односно радове могу предати када положе све испите, након тога следи увид јавности извештаја о раду. Планирани термини за одбране мастер радова су од 20. до 30. јула 2020.

детаљније>>>
03.02.2020
Информатор за II и IV семестар за студенте Мастер студија

ПРЕУЗМИ ИНФОРМАТОР

детаљније>>>
28.10.2019
Основно упутство за полагање испита Психологија деце са посебним потребама

ПРЕУЗМИ УПУТСТВО

детаљније>>>
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 18.09.2020
САОПСТЕЊА ЗА ЈАВНОСТ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА О ТОЛЕРАНЦИЈИ
... детаљније>>>