Студентски парламент

О парламенту

Студентски парламент

Чланови студентског парламента

Циљеви парламента

Општа акта парламента

СТАТУТ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА

Представници Студентског парламента у органима Школе

Савет ВШССОВ
Наставно-стручно веће
Комисија за самовредновање

Одлуке Студентског парламента

Одлука о избору чланова у Наставно-научно веће школе од 09.10.2014.

Одлука о избору чланова у Савет школе од 09.10.2014.

Одлука о избору чланова у Савет школе број 335-3 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Комисију за самовредновање број 335-2 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Наставно-стручно веће школе број 335-1 од 10.10.2019. године

Одлука о избору чланова у Савет школе број 289 од 23.09.2020. године

Одлука о избору чланова у Наставно-стручно веће школе број 347-1 од 02.11.2020. године

Записници са састанака Студентског парламента

Записник Студентског парламента од 09.10.2014

Записник Студентског парламента број 335 од 10.10.2019. године

Записник Студентског парламента број 365 од 25.10.2019. године

Записник Студентског парламента број 389 од 15.11.2019. године

Записник Студентског парламента број 409 од 28.11.2019. године

Извештај о раду и план рада Студентског парламента

Извештај о раду за школску 2019/2020. годину и план рада за школску 2020/2021. годину

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X