Избор у звање

Конкурс за избор у звање професора струковних студија за област Педагошке и андрагошке науке, ужа област Педагогија:

  1. УВИД ЈАВНОСТИ
  2. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X