ОБАВЕШТЕЊЕ

УПОЗОРАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ПОШТУЈУ ДИНАМИКУ ПЛАЋАЊА ШКОЛАРИНЕ, ПРОПИСАНЕ УГОВОРОМ О СТУДИРАЊУ:

(“ШКОЛАРИНА СЕ УПЛАЋУЈЕ У ЦЕЛОСТИ ИЛИ У 10 ЈЕДНАКИХ МЕСЕЧНИХ РАТА, ПОЧЕВ ОД ДАНА УПИСА, А НАЈКАСНИЈЕ ДО 25. У МЕСЕЦУ ЗА ТЕКУЋИ МЕСЕЦ“)

ПРЕНОС ЕСПБ СЕ МОРА УПЛАТИТИ ПО ДОГОВОРЕНОМ ТЕМПУ УПЛАТЕ У ПРОТИВНОМ, СТУДЕНТИ НЕЋЕ МОЋИ ОСТВАРИТИ БИЛО КОЈЕ ПРАВО ИЗ СТАТУСА РЕДОВНОГ СТУДЕНТА.

21. фебруара 2023.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X