ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ СТУДЕНТЕ

Студенти који су у радном односу могу остварити право на студирање уз рад на следећи начин:

  • Молбу за студирање уз рад преузети са сајта Школе (у одељку Обрасци за преузимање) или у Одсеку за студентска питања
  • Од послодавца прибавити потврду о запослењу не старију од 6 месеци
  • Попуњену молбу са овереном потврдом о запослењу предати у Секретаријату ВШССОВ у Кикинди до 7.10.2023.
  • По одобрењу молби, формираће се спискови запослених студената који ће моћи да наставу похађају и суботом, према распореду консултативне наставе
12. септембра 2023.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X