Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 02.07.2020
КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ УПИСНОМ РОКУ

ПРЕУЗМИ РАНГ ЛИСТУ

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

  • Оригинална  документа (сведочанства и диплома о стеченом средњем образовању)
  • Два ШВ-20 образца - добија се у школи
  • Листа изборних предмета-добија се у школи
  • Индекс – добија се у школи
  • Две фотографије 3,5 х 4,5 цм
  • Фотографија на електронском медију (флеш меморија или СD)
  • Самофинансирајући студенти достављају доказ о уплати школарине (прве рате или у целости)
  • Доказ о уплати трошкова уписа 4.000,00 динара (уплаћују сви студенти)

УПИС КАНДИДАТА ОБАВИЋЕ СЕ У ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА 4, 6. И 7. ЈУЛА 2020. ГОДИНЕ ОД 8.00 ДО 14.00 ЧАСОВА.

Укупан износ школарине износи 48.000,00 динара. Самофинансирајући студент може плаћати школарину на 8 рата.

 ________________________________________________________________________________

СВЕ УПЛАТЕ ВРШЕ СЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

Уплатилац: Име и презиме кандидата

Прималац: ВШССОВ у Кикинди

Адреса: Светосавска 57, Кикинда

Текући рачун.: 840-657666-13

 _________________________________________

Сврха уплате: I рата школарине

Износ: 6.000,00

Позив на број:06

 ________________________________________

Сврха уплате: трошкови уписа

Износ: 4.000,00

Позив на број:04

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 10.07.2020
УПИС НА ВШССОВ У КИКИНДИ ШКОЛСКЕ 2020-2021. ГОДИНЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ О УПИ... детаљније>>>