Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 26.05.2020
ОБАВЕШТЕЊЕ/ПОДСЕТНИК за студенте 2. године мастер струковних студија

ИСПИТ (Стручни истраживачки рад) СЕ ПРИЈАВЉУЈЕ И ПОЛАЖЕ КОД МЕНТОРА. После положеног испита из предмета Стручни истраживачки рад студент пише Мастер рад који садржи резултате из претходног (поменутог рада).

Студент у оквиру предмета Стручни истраживачки рад, обавља истраживање и пише извештај о обављеном истраживању у форми семинарског рада (предаје се у студентској служби) који треба да одбрани код свог ментора. Стручно истраживачки рад се ради у предшколској установи са којом високошколска установа има уговор уз сагласност ментора. У испитном року студент брани семинарски (Стручно-истраживачки рад) код ментора Мастер рада. Овај рад, после евентуалних корекција, постаје део Мастер рада.

Упутства се налазе у:

Предаја мастер радова је најкасније  до 5. јула 2020. односно радове могу предати када положе све испите, након тога следи увид јавности извештаја о раду. Планирани термини за одбране мастер радова су од 20. до 30. јула 2020.

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 17.07.2020
РАСПОРЕД РАДА ШКОЛЕ
ЗАПОСЛЕНИ ВШССОВ У КИКИНДИ С... детаљније>>>