Најновије вести: 
Обавештење
Датум обавештења: 23.10.2018
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СТУДЕНАТА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ

ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА ТОКОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЕДАГОШКЕ ПРАКСЕ У ДЕЧЈИМ ВРТИЋИМА:

 • јавити се пар дана раније главним васпитачима у вртићима како би се направио распоред студената по васпитним групама;
 • понашање, опхођење и лични изглед ускладити са правилима лепог понашања, обичајима и кућним редом вртића;
 • поштовати личност сваког детета;
 • поштовати личност васпитача као и све запослене у вртићу и родитеље;
 • поштовати режим дана у вртићу;
 • обезбедити одговарајућу опрему за васпитно-образовни рад у вртићу (удобна и пристојна одећа и собна обућа (за преобување);
 • долазити на праксу редовно и на време, док за евентуалне изостанке због болести и слично обавестити васпитача-ментора и наставника/организатора педагошке праксе;
 • у догoвору са васпитачима-менторима одредити евентуалну паузу;
 • не ометати активности васпитача – поштовати време када може да се уђе или изађе из радне собе;
 • не користити мобилне телефоне током реализације педагошке праксе у вртићу;
 • сходно циљевима праксе, а у договору са васпитачем/ментором, узимати активно учешће у раду.

Студенти током праксе не смеју да снимају или фотографишу децу нити да спомињу њихова имена у било ком контексту и не смеју да критикују рад васпитача.

 

КООРДИНАТОР ПРАКСЕ: МР СРБИСЛАВА ПАВЛОВ

ОРГАНИЗАТОР ПРАКСЕ: МА АНА ВУКОБРАТ

Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 15.11.2018
Радионице за израду лутака од чарапа - Извештај
Током октобра 2018. године, за студенте ... детаљније>>>