Струковни васпитач деце предшколског узраста – on line

ОНЛАЈН НАСТАВА (ТЕОРИЈА) – ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2021/2022. ГОДИНА

НАСТАВНИЦИ И ОБЛИЦИ ОНЛАЈН НАСТАВЕ:

ПРВА ГОДИНА – ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ДРУГА ГОДИНА – ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

ТРЕЋА ГОДИНА – ПРЕУЗМИ ДОКУМЕНТ

_____________________________________________________________

ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

ДОПУНСКИ ТЕРМИН КОНСУЛТАТИВНЕ ТЕОРИЈСКЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ ОДРЖАВА СЕ СВАКОГ ПЕТКА ОД 18.00 НА АДРЕСИ:

https://meet.google.com/zct-avwf-geq

_____________________________________________________________

МЕТОДИЧКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ РАЗВИЈАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Теоријска (онлајн) настава из предмета Методичке активности из развијања почетних математичких појмова одржаваће се средом од 20.00.

_____________________________________________________________

Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X