Струковни васпитач деце предшколског узраста – on line

УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА И ПАРТНЕРСТВО У ВРТИЋУ

ВЕЖБЕ 1

ВЕЖБЕ 2

ВЕЖБЕ 3

ВЕЖБЕ 4

ВЕЖБЕ 5

ВЕЖБЕ 6

ВЕЖБЕ 7

СРПСКИ ЈЕЗИК СА КУЛТУРОМ ГОВОРА

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Онлајн настава из предмета Српски језик са културом говора убудуће ће се реализовати путем Google учионице.

Приступна шифра је: 4l5muf4

МЕТОДИКА РАЗВИЈАЊА ПОЧЕТНИХ МАТЕМАТИЧКИХ ПОЈМОВА

Код за google учионицу: jy2534c

МЕТОДИЧКЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ

Постављене је GOOGLE учионица. Код за приступање је 5vorm6r

ОПШТА ПСИХОЛОГИЈА

Обавештавају се студенти прве године, да садржијима наставе из предмета Општа психологија,  могу приступити преко Google учионице.  Кôд предмета  је osqyvwz.

Обавештење о предиспитним поенима, литератури и испитним питањима

ПСИХОЛОГИЈА ДЕЧЈЕ ИГРЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ ГОДИНЕ ЗА ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГИЈА ДЕЧЈЕ ИГРЕ ПОСТАВЉЕНА ЈЕ GOOGLE УЧИОНИЦА.

КОД ЗА ПРИСТУПАЊЕ ЈЕ eygqmyk

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ)

МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕЖБЕ И ДРУГА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА НАЛАЗЕ СЕ НА GOOGLE УЧИОНИЦИ. ПРИСТУПНИ КОД ЈЕ  jqh77os

МЕТОДИКА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ВЕЖБЕ И ДРУГА ОБАВЕШТЕЊА У ВЕЗИ ОБАВЕЗА СТУДЕНАТА НАЛАЗЕ СЕ НА GOOGLE УЧИОНИЦИ.

ПРИСТУПНИ КОД ЈЕ  j67rciq

ЗА СВА ДОДАТНА ПИТАЊА КОНТАКТИРАТИ ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА НА МЕЈЛ angelamesaros.zivkov@gmail.com

ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ КОЈИ ШК. 2020/21. ГОДИНЕ СЛУШАЈУ ПРЕДМЕТ ОПШТА ПЕДАГОГИЈА

Обавештавају се студенти прве године, да садржијима теоријске наставе из предмета Општа педагогија,  могу приступити преко Google учионице.  Кôд предмета  је 4izlxxs .

Такође, студенти који се не сналазе са приступом Google учионици, могу да се јаве предметном професору и путем мејла dzaferovicm@vaspitacka.edu.rs, како би добили инструкције о приступу и даљем раду.

ОСНОВЕ МУЗИЧКЕ ПИСМЕНОСТИ

Poštovani studenti,

Obaveštavam Vas da predispitne poene iz predmeta Osnove muzičke pismenosti možete steći na više načina slanjem pisanih materijala ili online ispunjavanja određenih zadataka:

  1. Osmišljavanje  pokreta uz odabranu brojalicu uz upotrebu tela kao instrumenta(materijal poslati na mail)
  2. Sviranje zadatih pesama ( materijal će biti postavljen na sajtu Škole)
  3. Pevanje istih zadatih pesama ( materijal će biti postavljen na sajtu Škole)
  4. Aražiranje jednostavnih dečijih pesama i brojalica uz online izvođenje(Orfov instrumentarijum)
  5. Upotreba Orfovog instrumentarijuma kao vid muzičke dramatizacije odabranog teksta (priče, bajke, basne)

Настава ће се одвијати на адреси: https://meet.google.com/kvv-eptj-xnw

 

prof. dr Kristina Planjanin- Simić.

________________________________________________________

Елементи Орфовог приступа у музичком васпитању

Увод у елементарну музичку писменост. Музика, звук и тон

Орфов инструментаријум-ритмички инструменти

Мелодијски инструменти Орфовог инструментаријума

Руковођење дечјим оркестром

МУЗИЧКИ ПРИМЕР 1

МУЗИЧКИ ПРИМЕР 2

МУЗИЧКИ ПРИМЕР 3

МУЗИЧКИ ПРИМЕР 4

_________________________________________________________

Вежбе:

Материјал бр. 1

 

За предмет Основе музичке писмености – вежбе постављена је GOOGLE учионица.

Код за приступање је ox3lgci

ТЕЛЕСНИ РАЗВОЈ И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

Постављене је GOOGLE учионица. Код за приступање је aed2yf7

_____________________________________________________________
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X