ШКОЛАРИНА

Подсећамо студенте који сами финансирају своје школовање да измире своје обавезе бар до половине износа школарине за текућу школску годину.

Указујемо да је та обавеза предвиђена чланом 1. уговора о студирању – рата школарине се уплаћује најкасније до 25-ог у текућем месецу.

28. јануара 2022.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X