Најновије вести: 
Управљање и организација
Орган управљања

Орган управљања је Савет школе, који има 17 чланова.

Десет чланова Савета бира тајним гласањем, Наставно-научно веће школе.

Једног члана Савета из реда ваннаставних радника бирају, тајним гласањем ваннаставни радници.

Три члана из реда студената бира Студентски парламент школе.

Три члана Савета именује Покрајинска влада Аутономне Покрајине Војводине, у складу са Законом.

ЧЛАНОВИ САВЕТА ВШССОВ У КИКИНДИ

А) Од запослених у настави:

  1. др Биљана Јеремић, професор струковних студија
  2. мр Србислава Павлов, предавач
  3. мр Ангела Месарош Живков, предавач
  4. др Јелена Мићевић Карановић, професор струковних студија
  5. др Ђурђа Гријак, професор струковних студија
  6. др Љиљана Крнета, професор струковних студија
  7. ма Тања Бркљач , наставник страног језика-заменик председника Савета
  8. ма Гордана Рогановић , асистент
  9. др Милорад Степанов, професор струковних студија
10. др Данијела Радловић Чубрило, професор струковних студија

Б) Од запослених у ваннастави:

  1. Синиша Одаџин , шеф Одсека за студентска питања и ваннаставу–председник Савета

В) Представници студената:

  1. Јово Иветић
  2. Александра Марков
  3. Јелена Мирков

Г) Представници Оснивача:

  1. Ведран Ђурасовић, дипломирани политиколог за међународне послове
  2. Зорица Телечки, професор разредне наставе
  3. Ивана Иветић, дипломирани економиста
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 23.12.2019
ПРИЈАВА ИСПИТА У ЈАНУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ
Обавештавамо студенте да ће пријава испита за јануа... детаљније>>>