Најновије вести: 
Одлуке Савета ВШССОВ
Интерни конкурс за избор директора
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 27.01.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 30.03.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.04.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 12.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 23.06.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 10.07.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 14.09.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 03.11.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 15.12.2017
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 13.03.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 17.04.2018
Записник са седнице Савета ВШССОВ одржане 29.05.2018
Одлука о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и пружања услуга
Одлука о смањењу цене школарине за запослене у ПУ Драгољуб Удицки у Кикинди
Извештај о раду Савета
План рада Савета
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 15.11.2018
Радионице за израду лутака од чарапа - Извештај
Током октобра 2018. године, за студенте ... детаљније>>>