Најновије вести: 

Информације о предметима
Социологија

Уџбеник
Српски језик са културом говора

Испитна питања и литература
Народна књижевност

Информације о предмету
Култура говора

Испитна питања
Методика физичког и здравственог васпитања

Испитна питања
Дечја антропологија

Испитна питања
Силабус
Методика упознавања околине

Упутство
Књижевност за децу

Основно упутство
Развојна психологија

Основно упутство
Развојна психологија - On Line nastava 4. област - Методе и технике у развојној психологији
Развојна психологија - On Line настава 5. област - Периодизација развоја
Развојна психологија - On Line настава 6. област - Пренатални период
Развојна психологија - On Line nastava 7. област - Перид новорођенчета
Развојна психологија - On Line настава 8. област - Период одојчета
1. део практикума из Развојне психологије-тест знања и вежбе on line настава
Методика развоја говора

Упутство за реализацију наставе путем интернета
Предавање - друга недеља
Задатак за студенте - друга недеља
Предавање - трећа недеља
Додатни материјал - трећа недеља
Задатак за студенте - трећа недеља
Предавање - четврта недеља
Вежба број 1 - четврта недеља
Вежба број 2 - четврта недеља
Задатак за студенте - пета недеља
Специјална педагогија

Информације о предмету Специјална педагогија
Материјал за март -април 2020 I ДЕО
Презентација 1 - Препоруке Хиперкинетски синфром
Презентација 2 -Оштећење слуха
Презентација 3 - Даунов синдром
Материјал за март - април 2020 II ДЕО
Педагошка психологија

Основна упутства
Повреда деце и ургентна стања

AKUTNA TRAUMA KOD DECE
Dete i nezgode prezentacija
PRVA POMOĆ
Комуникативне способности савременог васпитача

Основно упутство
Методика васпитно-образовног рада

Испитна питања
Истраживања у предшколском образовању и васпитању

Упутство за реализацију интернет наставе
Предавање 17.03.2020
Предавање 24.03.2020
Предавање 31.03.2020
Предавање 07.04.2020
Методичке активности из физичког и здравственог васпитања

Упутство за наставу путем интернета
Приказ научног рада - ПРИМЕР
Интернет за васпитаче

Упутство за студенте
Рачунарство у васпитно образовном раду

Упутство за студенте
Енглески језик

Упутство за студенте о остваривању предиспитних обавеза
Задаци за март
Задаци за април
Скрипта-Енглески језик
Академско писање

Основно упутство
Академско писање ON LINE настава
Упутство за израду семинарског рада
Историја игре

Упутство за студенте
Игра у XX веку
Игра у Србији XX век
Игра и теорија игре
Традиционална игра
Менаџмент у предшколском образовању и васпитању

Упутство за студенте
Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста

Педијатријска рехабилитација
Физикална медицина и рехабилитација
Основи кинезитерапије
Кинезитерапија у раду са децом предшколског узраста
Деформитет кичменог стуба
Општа педагогија

Упутство за студенте
Предшколска педагогија

Упутство за студенте
Методика традиционалне игре

Обавештење за студенте
Методика традиционалне игре
Одређење термина плес и игра и њихова улога у васпитању детета
Методика учења традиционалних плесова
Дидактички принципи
Питања методика традиционалне игре
Креативна драма

Упутство
Игра и искуство
Креативна драма I
Креативна драма II
Примењено позориште
Ментална хигијене

Ментална хигијена
Психологија менталног здравља
Асертивност
Афективно везивање
Програми подстицаја развоја детета
Акцидентне кризе у раном детињству
Адолесценција
Кризе у адолесценцији
Кризе
Превладавање
Траума
Животни догађаји и ментално здравље
Функционална породица
Особине личности - животни стилови
Односи тела и духа
Психолошка превенција
Професионалне вештине

Упутство
Истраживачки задаци из предмета Професионалне вештине
Методичке активности из развијања почетних математичких појмова

Упутство
Методика ликовног васпитања

Упутство за студенте за април
Упутство за студенте за март и испитна питања
Методичка пракса - уџбеник С. Филиповић
Визуелне уметности за младе - Хаџи Јованчић Н
Уметност у општем образовању - Невена Хаџи Јованчић
Феномен дечијег цртежа - Богомил Карлаварис
ЗНАЧАЈ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
ДРУШТВЕНЕ, ЕСТЕТСКЕ И ПЕДАГОШКО-ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
ИСТОРИЈА ТЕОРИЈЕ И ПРАКСЕ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА
МЕТОДИКА ЛИКОВНОГА КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
МЕТОДИКА ЛИКОВНОГ КАО НАСТАВНА ДИСЦИПЛИНА
ПРЕДШКОЛСКИ УЗРАСТ - ЗЛАТНО ДОБА ДЕЧЈЕГ СТВАРАЛАШТВА Сања Филиповић
ДОПРИНОС ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА ПОЈЕДИНИМ АСПЕКТИМА РАЗВОЈА ДЕЧЈЕ ЛИЧНОСТИ
ТЕМЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ДЕЧИЈЕГ ЛИКОВНОГ СТВАРАЛАШТВА
СТАДИЈУМИ РАЗВОЈА ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА (ШКРАБАЊЕ)
ПРЕШЕМАТСКИ СТАДИЈУМ
СТАДИЈУМ ШЕМЕ
Припрема деце са сметњама у развоју за полазак у школу

Информације о предмету Припрема деце са сметњама у развоју
Припрема деце за полазак у школу -материјал
Активности предшколског детета у природној и друштвеној средини

ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРЕДМЕТУ
УПУТСТВО ЗА СТУДЕНТЕ
ПРЕЗЕНТАЦИЈА УСМЕРЕНИХ АКТИВНОСТИ
ДНЕВНИК ВЕЖБИ
СЕМИНАРСКИ РАД - УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ
Традиционално певање

Обавештење за студенте
Наставни материјал - Традиционално певање
Праћење развоја и планирање ВОР-а за децу са сметњама у развоју

Информације о предмету
Наставни материјал
Интермедијалност у књижевним садржајима за децу предшколског узраста

Основно упутство
Методичке активности из музичког васпитања и образовања

Основно упутство за ON LINE наставу
Радионица за игру

Обавештење
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 29.03.2020
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ
Обавеш... детаљније>>>