Најновије вести: 

Информације о предметима
Социологија

Уџбеник
Српски језик

Информације и предмету
Народна књижевност

Информације о предмету
Култура говора

Литература и испитна питања
Рад са даровитом децом

Стицање предиспитних поена
Оријентациона питања
Општа педагогија

Лична карта предмета
Predavanje br1
Predavanje br2
Predavanje br3
Predavanje br4
Predavanje br4a
Predavanje br5
Predavanje br6
Predavanje br7
Predavanje br8
Predavanje br9
Predavanja br10
Predavanja br12
Predavanja br13
Инклузивно образовање

Информације о предмету и испитна питања
Дечја антропологија

Испитна питања
Страни језик- Енглески 1 - зимски семестар

Енглески 1 - испитна питања зимски семестар
Основи законодавства у образовању и педагошка документација

Испитна питања
Силабус
Упутство за писање семинарских радова
Припрема деца за полазак у школу

Предавање број 1
Предавање број 2
Предавање број 3
Предавање број 4
Методика васпитно-образовног рада

PREDAVANJE br.1
PREDAVANJE br.2
PREDAVANJE br.3
PREDAVANJE br.4
PREDAVANJE br.5
PREDAVANJE br.6
PREDAVANJE br.7
PREDAVANJE br.8
PREDAVANJE br.9
PREDAVANJE br.10
PREDAVANJE br.11
PREDAVANJE br.12
PREDAVANJE br.13
Испитна питања 1
Испитна питања 2
Методологија истраживања у предшколском васпитању

predavanje br 1
predavanje br.2
predavanje br.3
predavanje br.4
predavanje br.5
predavanje br.6
Планирање и програмирање ВОР-а у предшколској установи

PREDAVANJE br.1
PREDAVANJE br.2
PREDAVANJE br.3
PREDAVANJE br.4
PREDAVANJE br.5
PREDAVANJE br.6
PREDAVANJE br.7
Телесни развој и здравствено васпитање

Испитна питања
Дечије народно стваралаштво

Предавање-Аерофони
Предавање-Идиофони
Предшколска педагогија 2

предавање
Историја играчака
Игра и стваралаштво
Развијање дечјег стваралаштва
Развијање друштвености
Улога васпитача у коришћењу играчака
Игре и играчке
Предшколска педагогија

Предавање бр.1
Предавање бр.2
Методика упознавања околине

Антропогени утицај
Биљке
Биљни свет
Екологија
Национални паркови Србије
Свет животиња
Човек-кожни,скелетни и мишићни систем
Човек-нервни,ендокрини и чулни систем
Књижевност за децу

Испитна питања и литература
Хор и оркестар

Теме за семинарски рад
Истраживање у предшколском васпитању

Испитна питања
Ментална хигијена

Испитна питања
Психологија дечје игре

Испитна питања
Развојна психологија

Испитна питања-предиспитни поени
Методика развоја говора

Испитна питања
Водич за истраживачке активности студената
Специјална педагогија

План рада
Педагошка психологија

Основна упутства
Психологија ометених у развоју

Основна упутства
Дечја психопатологија

Испитна питања
Социјална медицина

Испитна питања
Медицинска етика

Испитна питања
Професионалне вештине

Информације о предмету
Општа психологија

Испитна питања и литература
Здравсвена нега и васпитање деце до 3.године

Испитна питања
Повреда деце и ургентна стања

AKUTNA TRAUMA KOD DECE
Dete i nezgode prezentacija
PRVA POMOĆ
Методика развијања почетних математичких појмова

ИСПИТНА ПИТАЊА
Комуникативне способности савременог васпитача

Литература и испитна питања
Логовање студента
ЈМБГ
Шифра студента
Последња вест
Датум вести: 10.08.2017
РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СУ ПОЛАГАЛИ ПРИЈЕМНИ ИСПИТ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2017
... детаљније>>>