ОВЕРА ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА И ПРИЈАВА ИСПИТА

Овера семестра:

Сагласно чл.50 Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања на ВШССОВ у Кикинди, сви студенти су у обавези да овере семестар.

Календаром рада за школску 2020/2021.годину предвиђен је термин за оверу семестра од 01. до 15. јануара 2021.године.

Студент преузима одговарајући Семестрални лист.

________________________________________________________________________________

ОБРАСЦИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

Струковни васпитач деце предшколског узраста :

1.Семестар

3.Семестар

5.Семестар

Струковни васпитач за традиционалне игре :

1.Семестар

3.Семестар

5.Семестар

Струковни мастер васпитач :

1.Семестар

3.Семестар

Дошколовање:

5. Семестар

________________________________________________________________________________

Попуњен образац пошаљите на vsssovki@vaspitacka.edu.rs

________________________________________________________________________________

Неопходно је у исто време уплатити накнаду за оверу семестра у износу од 2.000,00 динара (сви студенти) :

Прималац : ВШССОВ у Кикинди

Рачун : 840-657666-13

Сврха уплате : Овера семестра

Позив на број : 05 – број индекса

Доказ о уплати пошаљите на vsssovki@vaspitacka.edu.rs

________________________________________________________________________________

Пријава испита:

Пријава испита за јануарски испитни рок предвиђена је од 15.01.2021. до 25.01.2021.године. Испит се пријављује електронски преко студентског профила. КЛИКНИ НА УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВУ ОВДЕ

Самофинансирајући студенти у периоду трајања пријаве испита морају извршити уплату за полагање испита према ценовнику школе. (мастер студије 1.200,00 динара, основне студије 900,00 динара)

Прималац : ВШССОВ у Кикинди

Рачун : 840-657666-13

Сврха уплате : Пријава испита

Позив на број : 01 – број индекса

Да би студент могао да пријави испите МОРА оверити семестар.

28. децембра 2020.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X