ОВЕРА СЕМЕСТРА И ПРИЈАВА ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ОВЕРА СЕМЕСТРА

Сагласно члану 50. и 51. Правилника о условима и поступку уписа на студије и правилима студирања на ВШССОВ у Кикинди, сви студенти су у обавези да овере семестар.

Календаром рада за школску 2020/2021.годину предвиђен је термин за оверу семестра је од 19. до  22. маја 2021.године.

За оверу семестра студент доставља Одсеку за студентска питања :

  • Семестрални лист (уредно попуњен) – Преузети семестрални лист у наставку текста или Скриптарница школе
  • Доказ о уплати трошкова овере семестра (2.000,00 динара) – сви студенти (поз.на број : 05 – бр.индекса)
  • Доказ о уплати признавања испита са друге школе, другог студијског програма, преноса ЕСПБ…

СВЕ УПЛАТЕ ИЗВРШИТИ НА РАЧУН : 840-657666-13

ОВЕРА СЕМЕСТРА У ИНДЕКСУ БИЋЕ ОБАВЉЕНА КАДА СЕ СТЕКНУ УСЛОВИ

НЕОПХОДНО ЈЕ ДА СТУДЕНТИ ПРОВЕРЕ СТАЊЕ СВОЈИХ УПЛАТА У СВОМ ДОСИЈЕУ НА САЈТУ ШКОЛЕ ! ЗА СВАКУ ПРИМЕДБУ ЈАВИТИ СЕ ОДСЕКУ ЗА СТУДЕНТСКА ПИТАЊА – ПРЕ ОВЕРЕ СЕМЕСТРА.

________________________________________________________________________________

Студент преузима одговарајући Семестрални лист

Струковни васпитач деце предшколског узраста :

________________________________________________________________________________

Струковни васпитач за традиционалне игре :

________________________________________________________________________________

Струковни мастер васпитач :

________________________________________________________________________________

Дошколовање :

________________________________________________________________________________

Попуњен образац и доказе о уплатама пошаљите на: vsssovki@vaspitacka.edu.rs

Неопходно је у исто време уплатити накнаду за оверу семестра у износу од 2.000,00 динара (сви студенти) :

Прималац : ВШССОВ у Кикинди

Рачун : 840-657666-13

Сврха уплате : Овера семестра Позив на број : 05 – број индекса

ВИДИ ИЗГЛЕД УПЛАТНИЦЕ ОВДЕ

.

ПРИЈАВА ИСПИТА

Пријава испита за јунски испитни рок предвиђена је од 23.05.2021. до 27.05.2021.године и у наведеном термину пријава ће бити омогућена.

Студент пријављује испите на свом профилу прекао сајта школе. ВИДИ ДЕТАЉНИЈЕ ОВДЕ

Да би студент могао да пријави испите МОРА оверити семестар, изршити уплату трошкова полагања испита најкасније до 27.05.2021. године (самофинансирајући студенти) и испунити све друге доспеле финансијске обавезе према школи уколико оне постоје. У супротном студент се неће наћи у записнику о полагању испита.

За све додатне информације позовите Одсек за студентска питања на телефон 0230 / 422-423 или путем мејла vsssovki@vaspitacka.edu.rs.

27. априла 2021.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X