ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ И ИЗМЕНИ КАЛЕНДАРА РАДА

ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ОД 22.02.2021.ГОДИНЕ

________________________________________________________________________________

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ КАЛЕНДАРА РАДА

________________________________________________________________________________

ПРЕПОРУКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

________________________________________________________________________________

У складу са препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, настава ће се и у летњем семестру школске 2020/21. године реализовати према комбинованом моделу.

За студенте прве и друге године

ЧАСОВИ ВЕЖБИ ОДРЖАВАЋЕ СЕ У ШКОЛИ, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД ПОНЕДЕЉКА, 22.02.2021.

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ ОНЛАЈН, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД ПОНЕДЕЉКА, 1.03.2021, ПРЕМА ВАЖЕЋИМ РАСПОРЕДИМА.

За студенте треће године

ЧАСОВИ ВЕЖБИ ОДРЖАВАЋЕ СЕ У ШКОЛИ, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД ПОНЕДЕЉКА, 1.03.2021.

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА РЕАЛИЗОВАЋЕ СЕ ОНЛАЈН, СВАКЕ ДРУГЕ НЕДЕЉЕ, ПОЧЕВ ОД ПОНЕДЕЉКА, 22.02.2021, ПРЕМА ВАЖЕЋИМ РАСПОРЕДИМА.

Индивидуалне консултације са професорима одржаваће се електронским путем или, уколико је неопходно, у просторијама Школе, у унапред договореним терминима.

Настава за запослене студенте, студенте мастер студија и студенте на дошколовању реализоваће се суботом.

ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОШТОВАЊЕ СВИХ МЕРА ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ, ТЕ СЕ ОД СТУДЕНАТА ОЧЕКУЈЕ ДА НОСЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, СЕДЕ НА ОЗНАЧЕНИМ МЕСТИМА У УЧИОНИЦАМА И НЕ ЗАДРЖАВАЈУ СЕ У ХОДНИЦИМА И ХОЛУ ШКОЛЕ БЕЗ ПОТРЕБЕ.

За додатне информације се може контактирати Одсек за студентска питања (0230-422-423) или Секретаријат Школе (0230-439-250)

Директор

др Ангела Месарош Живков, проф.

23. фебруара 2021.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X