ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ОД ПОНЕДЕЉКА 16.НОВЕМБРА

У складу са ПРЕПОРУКАМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Због  изузетно неповољне и несигурне епидемиолошке ситуације узроковане Covid -19 Наставно-стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на електронској седници  од 14.11.-15.11.2020. донело је одлуку да се са модела комбиноване наставе пређе на модел on-line наставе, почев од 16.11.2020. до 30.11.2020.године.

Термини који су предвиђени постојећим распоредом часова за теорију и за вежбе за зимски семестар школске 2020/21.године важе и за on-line наставу у периоду од 16.11.2020. до 30.11.2020. године за студенте основних и мастер студија.

Све службе су доступне од 9.00 до 13.00 часова.

За додатне информације се може контактирати Одсек за студентска питања (0230-422-423) или Секретаријат Школе (0230-439-250)

Директор

др Ангела Месарош Живков, проф.

14. новембра 2020.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X