ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ

У складу са ПРЕПОРУКАМА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Због неповољне и несигурне епидемиолошке ситуације узроковане Covid -19 и по препорукама Кризног штаба донетим 25.11.2020. којe се односe на високошколске установе

Наставно стручно веће Високе школе струковних студија за образовање васпитача у Кикинди на електронској седници  од 26.11.-27.11.2020. донело је одлуку да се настава реализује по моделу on-line наставе и у периоду од 01.12.2020. до 13.12.2020. године.

Термини који су предвиђени постојећим распоредом часова за зимски семестар школске 2020/21.године важе за on-line наставу у периоду од 01.12.2020. до 13.12.2020. године односно до стабилизације епидемиолошке ситуације узроковане Covid -19.

За додатне информације се може контактирати Одсек за студентска питања (0230-422-423) или Секретаријат Школе (0230-439-250)

Директор

др Ангела Месарош Живков, проф.

27. новембра 2020.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X