ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ

ОДЛУКА О ИЗВОЂЕЊУ НАСТАВЕ ОД 02.04.2021. ГОДИНЕ

________________________________________________________________________________

ПРЕПОРУКА МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

________________________________________________________________________________

Индивидуалне консултације са професорима одржаваће се електронским путем.

ТОКОМ БОРАВКА У ШКОЛИ ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОШТОВАЊЕ СВИХ МЕРА ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ СПРЕЧАВАЊА ШИРЕЊА ЕПИДЕМИЈЕ, ТЕ СЕ ОД СТУДЕНАТА ОЧЕКУЈЕ ДА НОСЕ ЗАШТИТНЕ МАСКЕ, СЕДЕ НА ОЗНАЧЕНИМ МЕСТИМА У УЧИОНИЦАМА И НЕ ЗАДРЖАВАЈУ СЕ У ХОДНИЦИМА И ХОЛУ ШКОЛЕ БЕЗ ПОТРЕБЕ.

За додатне информације се може контактирати Одсек за студентска питања (0230-422-423) или Секретаријат Школе (0230-439-250)

Директор

др Ангела Месарош Живков, проф.

2. априла 2021.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X