Придружите се редакцији студентског часописа „Студентска бајка“

Драги студенти, редакција студентског часописа „Студентска бајка“ позива вас да пошаљете своје приче, песме, цртеже, слике, фотографије, анегдоте, афоризме, прилоге о свему чиме се бавите а желели бисте да објавите.

Адреса електронске поште за слање радова је: studentskabajkavsssov@gmail.com

Придружите нам се!

Досадашња издања часописа објављена су у електронској форми и налазе нана школском сајту http://vaspitacka.edu.rs/studentski-casopis/

13. октобра 2021.
Copyright © 2019 VŠSSOV Powered by ACTUEL
X